Hoe vindt u het

 


Het zoeken naar gegevens op deze site kan op verschillende manieren gebeuren.
Via het menu-item ‘Perceelgeschiedenis’ kunt van een door u gekozen adres de bewoningsgeschiedenis vinden. Er is onderscheid gemaakt tussen de periode vóór 1832 en de periode na 1832. Dit heeft te maken met het feit dat in 1832 het Kadaster in gebruik is genomen en daardoor een volkomen andere vastlegging van onroerend goed is gerealiseerd dan in de periode daarvoor. Ook zijn via deze toegang foto’s of andere media en varia te bekijken.
Via het menu-item ‘Zoeken’ kunt u zoeken naar beroepen of namen in de diverse bestanden.


 

Zoeken

 

Perceelgeschiedenis

Eerst kiest u een adres waarvan u de geschiedenis wilt zien.
Dat kan door te kiezen via ‘Zoek op adres’. Hier kiest u eerst een straat, klik OK en dan kiest u een huisnummer, klik OK.
Helaas is niet voor alle huizen uit het verleden een huidig adres aanwezig. Zo heeft de Gemeente Helmond in al haar wijsheid stukken van de Kerkstraat en Kamstraat laten slopen en over de vrijgekomen grond de Traverse geleid.  Ook zijn in verschillende straten grote panden ontstaan op plekken waar vroeger verschillende huizen stonden.
Het is daarom eenvoudiger om een locatie op de kaart te kiezen.
Hiervoor klikt u op ‘Zoek op kaart’ en klikt u op een icoontje op de getoonde kaart. Vervolgens klikt u op ‘Bekijk Perceelgeschiedenis’ in het popupschermpje.

Als resultaat van deze acties krijgt u toegang tot de geschiedenis van het door u gekozen adres.
U kunt nu kiezen uit de volgende mogelijkheden:
- Perceelgeschiedenis vóór 1832
- Gegevens uit het kadaster en notarieel archief
- Media en Varia


Perceelgeschiedenis vóór 1832
Bij deze keuze vindt u drie tabbladen waarop u respectievelijk de gegevens van de bewoners kunt zien, de gegevens van de eigenaren en tot slot de situatietekeningen. In het tabblad situatietekeningen klikt u op een tekening en kunt vervolgens in een nieuw scherm door de beschikbare tekeningen bladeren.

Kadaster en Notarieel Archief
Deze keuze geeft u de kadastrale gegevens van het oorspronkelijk kadasternummer van het door u gekozen adres. Het kadasternummer uit 1832 dus. U kunt bladeren door de verschillende volgnummers binnen hetzelfde kadasternummer of bladeren via het veld ‘Gaat naar’ of ‘Komt van’.
Bij deze laatste mogelijkheid krijgt u een popupschermpje met volgende kadasternummers en het gebruik. Dit beidt de mogelijkheid om de geschiedenis van het huis te volgen en niet van bijv. een moestuin. Deze mogelijkheid van bladeren houdt ook enig risico in. U kunt namelijk makkelijk door splitsingen of samenvoegingen de weg kwijtraken en bij een ander pand terechtkomen dan u zou willen zien.
Om deze moeilijkheid te omzeilen kunt u ook uitgaan van de kadasternummers in de jaren 1832, 1890, 1909, 1951, 1965 of 1979. Deze jaren zijn gekozen omdat we van die jaren beschikken over kadasterkaarten.
NB! Deze tabel is nog niet geheel gevuld!


Vanuit de kadastrale gegevens maken we ook een uitstapje naar het Notarieel Archief. Als van het betreffende kadasternummer één of meer notariële akten  voorkomen, dan wordt dit aangegeven en kunt u door te klikken op ‘klik hier’ de kerngegevens van de notariële akte(n) inzien.

Media en Varia
Zijn van het door u gekozen adres foto’s of filmpjes aanwezig, dan vindt u die onder Media. Literatuurverwijzingen krantenknipsel e.d. vindt u onder Varia.
In het geval van afbeeldingen kunt u op de miniatuurafbeelding klikken en wordt een vergrote afbeelding getoond in een nieuw scherm.

 

 

Naam zoeken

Bij het zoeken naar een naam is het voldoende om een deel van die naam in te geven. Het is immers niet altijd duidelijk hoe een naam gespeld wordt. Bijv. de naam Grotenakker of Grootenacker. Als u in dit geval de letters ‘gro’ intoetst, vindt u ze allebei.

 

Beroep zoeken
Bij het zoeken naar een beroep is het voldoende de eerste letter van het beroep in te toetsen. U krijgt dan een keuze lijst met alle beroepen waarin die letter voorkomt. Klik op het beroep en op ‘Ga verder’. U vindt nu de namen van de mensen die dat beroep uitoefenen en kunt ook de locatie bekijken.