Onderzoek

 

 

In 1998 start Heemkundekring Helmond-Peelland, nu Heemkundekring Helmont, met ruim twintig vrijwilligers het grootscheepse project ‘Helmond binnen de stadswallen’, ook wel ‘het huizenproject’ genoemd. Van de circa 200 percelen grond binnen de oude stadswallen met daarop één of meerdere panden wordt een gedetailleerde documentatie aangelegd. Het betreft situering, bewoning, eigendom, beroepsuitoefening, bouwhistorie en beeldmateriaal. De projectleiding berust bij Sanne Vonk en Jeroen van der Heijden.

Hoewel Helmond eeuwenlang een kleine tot middelgrote stad was, is vanaf ongeveer 1380 een imposante hoeveelheid archiefmateriaal bewaard gebleven. Talloze archiefstukken vertellen iets over de inwoners van de stad, hun bezittingen, hun handel en wandel. Bij het onderzoek worden zoveel mogelijk gegevens uit 600 jaar aan archiefstukken, literatuur, kranten en andere bronnen gekoppeld aan de percelen van Helmond. Het doel is te komen tot een grote databank met gegevens, waaruit talloze vragen te beantwoorden zijn.
Voorbeelden: